Obchodní podmínky

Platební podmínky

  • Dobírka - platba při doručení zboží kurýrní službou na fakturační, resp. doručovací adresu uvedenou v objednávce.

Poštovné a balné

Zboží je zákazníkovi doručeno prostřednictvím kurýrní služby na korespondenční, případně doručovací adresu, je-li tato zadána v objednávce, případně upřesněna zákazníkem před odesláním zboží. O odeslání zboží je zákazník informován formou emailu, kde bude uveden kontakt na přepravce - při zaslání kurýrní službou. U kurýrní služby DPD bude navíc uvedeno číslo balíku, které bylo zásilce přiděleno. Doručení proběhne v pracovní dny . Stav zásilky můžete ověřit po zadání čísla balíku přímo na stránkách www.dpd.com/cz.

Pokud vytvoříte objednávku na pneu či disky, které jsou skladem nejpozději však do 14 hodin, ještě ten den se bude zboží expedovat na Vámi udanou adresu.

 

Ceny za poštovné a balné jsou následující (ceny jsou uvedeny včetně DPH):

Při objednávce osobních, moto, offroad, dodávkových pneu (dál jen osobní) 1 ks - 198,00 Kč

Každý další kus osobních pneu - 99,00 Kč

Stornovat lze bez poplatku pouze objednávku, která ještě nebyla předána přepravní službě a ještě není na cestě k Vám.

Pneumatiky s označením EXW jsou doprodejové položky, které jsou starší výroby a pokud nejsou skladem, nelze je již objednat.

Jsme plátci DPH.

V případě požadavku na zaslání faktury (daňový doklad) lze těsně před objednáním zboží označit příslušné políčko "Zaslat fakturu" objednávky. Požadovaná faktura bude zaslána elektronicky na Vámi určenou mailovou adresu.

Vaše ochrana

Při naší spolupráci se snažíme plně chránit vaše soukromí. Abychom Vám však mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některé nutné údaje. Tyto údaje chráníme před zneužitím. Přečtěte si prosím podrobnosti dále v tomto dokumentu.

Údaje, které zadáváte při registraci

Nutné: Jméno, Příjmení, Ulice, Město, PSČ,telefon

Abyste nemuseli registrační údaje zadávat při každém nákupu na 4pneu znovu, využijte možnost registrace.

Údaje o naší spolupráci:

Během Vaší spolupráce s 4pneu jsou shromaždovány Vaše objednávky. Je to nutné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací a podobně. Údaje o nákupech jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám.

Využití Vašich dat mimo internetový obchod 4pneu:

Vaše osobní data jsou v rámci 4pneu důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům s výjimkou partnerů zajištujících platební styk, kterými mohou být např. banky. To však vždy pouze v rámci jedné konkrétní platby s využitím těchto služeb. Tato data nebudou poskytována reklamním, marketingovým, ani jiným obdobným společnostem.

Souhrnné informace:

4pneu dále může poskytovat důvěryhodným třetím stranám, nebo veřejnosti, souhrnné statistické informace o zákaznících, návštěvnosti, obratu a další související údaje. Tato statistika však neobsahuje žádnou informaci, která by umožnila identifikovat jednotlivé zákazníky (např. Český statistický úřad).

Akční nabídky

Odesláním objednávky souhlasíte s občasným zasíláním akčních nabídek na uvedenou emailovou adresu. Toto zasílání můžete jednoduše zablokovat. Potřebné instrukce naleznete v patičce doručeného emailu.

4pneu si váží Vaší důvěry a bude plně chránit Vaše soukromá data před zneužitím. Tyto údaje potřebujeme proto, abychom zabezpečili a zkvalitnili naše služby. Neposkytujeme je třetím stranám.

Používáním internetového obchodu 4pneu souhlasíte se shromaždováním a používáním informací o Vás a Vašich nákupech. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v tomto dokumentu.

Písemné informace a poučení dle zákona 40/1964 Sb., Občanského zákoníku dle § 53:

- AXA AUTO s.r.o., Olomoucká 1005/166, 627 00 Brno, IČO 283 00 769, číslo účtu 3486994001/5500 (pouze doprava)

- Náklady na dodání jsou v těchto obchodních podmínkách a také v části „KOŠÍK" při samotném zadávání objednávky

- Způsob dopravy a úhrady si vyberte z nabídky v části „KOŠÍK".

 

dle § 57, odst. 2:

Smlouva je uzavřena potvrzením Vaší objednávky, není-li dodavatelem vyžadováno uzavření písemné smlouvy.Vaše odstoupení můžete uplatnit na adrese dle a), příp. na emailové adrese info@4pneu.cz

 

Zrušení objednávky ze strany provozovatele obchodu:

Prodávající může odstoupit od smlouvy v případě, že objednané plnění se stane nemožným, neboť objednané zboží se již nevyrábí, nebo se nedodává na trh dostupný prodávajícímu, nebo je dlouhodobě nedostupné vinou nikoliv na straně prodávajícího. Týká-li se výše uvedená nemožnost plnění pouze části objednaného plnění, může prodávající zrušit pouze tu část objednávky. Prodávající může zrušit objednávku a odstoupit od smlouvy dojde-li k výrazné změně kupní ceny, za kterou kupující od dodavatelů zboží získává, kdy tato změna nebyla prodávajícímu známa v době potvrzení objednávky. Prodávající je povinen před odstoupením od smlouvy o změně ceny informovat neprodleně kupujícího, a pokusit se o dohodu, kdy v případě, že s kupujícím nedojde k dohodě o nové ceně, je oprávněn prodávající odstoupit.

 

Elektronická fakturace

Žádný zákon nestanoví povinnost opatřit fakturu razítkem a podpisem osoby, která fakturu vystavila. Faktura musí mít náležitosti účetního dokladu při zaúčtování (ustanovení § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví) a pokud je faktura vystavena plátcem DPH pro plátce DPH musí mít i náležitosti daňového dokladu podle ustanovení § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Mezi těmito náležitoszmi není povinnost opatřit fakturu razítkem a podpisem. Žádný zákon ani neukládá povinnost pro daňový subjekt, aby měl razítko.

Z hlediska zákona o daních z příjmů musí daňový subjekt pouze prokázat, že služby nebo plnění uvedená na faktuře přijal nebo uskutečnil.

Převzato od:
Ing. Eva Opletalová
ved. referátu odd. 12, daně z příjmů PO

 

Doba dodání požadovaného zboží:

U každé položky zboží je uvedena vždy doba dodání (počet dní potřebných k odeslání objednaného zboží). V případě méně běžného zboží může dojít k prodloužení dodací lhůty. Provozovatel se zavazuje, dle svých možností a s ohledem na zákazníka, snížit dodací lhůtu na nejmenší možnou dobu. Pokud dodací doba překročí dobu přiměřenou obecné dostupnosti konkrétního druhu zboží na trhu, má zákazník plné právo zrušit svoji objednávku, a to formou emailu na info@4pneu.cz

 

Záruka kvality zboží

Garantujeme, že kupované zboží je vždy nové a nepoužité. Není v našich silách individuálně ověřovat zemi původu a datum výroby konkrétního zboží. U objednávek na poznámky tohoto chrakteru nebereme zřetel. Dodávané zboží je vždy v souladu s provozem na pozemních komunikacích. Výjimky v podobě doprodejů jsou u zboží vyznačeny. 

Vrácení zboží

Vrácení zaslaného nebo odebraného zboží bez uvedení důvodu ve lhůtě do 14 dnů je možné v souladu se Zákonem 367/2000Sb (§ 53 odst. 7 OZ), platným reklamačním řádem a obchodními podmínkami.

Adresa pro vrácení zboží je: FEO digital agency s.r.o., Olomoucká 1005/166, 627 00 Brno.
Zboží nesmí být použité, musí být nepoškozené a kompletní. Doporučujeme k zásilce přiložit stručný průvodní dopis s adresou odesílatele, číslem objednávky a faktury.
Zboží nesmí být zasláno na dobírku. Takováto zásilka nebude převzata.
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, zašleme peníze za zboží převodem na účet zákazníka a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

Reklamace

V případě výskytu vady zboží v záruční době je místo uplatnění reklamace: FEO digital agency s.r.o., Olomoucká 1005/166, 627 00 Brno.
Při uplatnění reklamace je nutno předložit reklamované zboží (doporučujeme dodat i doklad o koupi zboží). Kupující je povinen uvést o jakou vadu jde, jak se vada projevuje a vyplnit reklamační protokol.
Reklamace bude vyřízena v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů od data přijetí reklamace.

 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě, že dojde mezi 4pneu a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, více informací naleznete zde. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí.

Než přistoupíte k mimosoudnímu řešení sporu, doporučujeme kupujícímu nejdříve kontaktovat 4pneu pro vyřešení nastalé situace.